Polityka prywatności

 

1. Wstęp

LESZNO RETAIL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (“Wynajmujący”) przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli: wchodzicie na naszą stronę internetową i aplikacje, jeżeli zapewniamy Państwu nasze produkty lub usługi lub Państwa organizacji, przez którą są nam Państwo znani, jeśli odwiedzacie nasze centra handlowe lub uczestniczycie w naszych imprezach lub kampaniach marketingowych. Wynajmujący przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych i wykorzystuje te dane w sposób zgodny z prawem oraz odpowiedzialny, w tym z uregulowaniami w zakresie prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób możecie Państwo zrealizować swoje prawo do prywatności, a także przedstawiamy wszelkie inne informacje, które mogą Państwa dotyczyć.

Dokładamy najwyższych starań, by przekazywać Państwu wszystkie informacje w czytelnym formacie. Jeśli jednak po przeczytaniu Polityki Prywatności będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszego korzystania z Państwa danych osobowych, możecie oczywiście zawsze skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty i usługi, co może powodować pewne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Dopilnujemy, by odzwierciedlać te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zechcemy Państwa, do jej regularnego przeglądania, aby zapoznać się z najaktualniejszymi modyfikacjami. Na końcu niniejszej Polityki Prywatności znajduje się informacja o dokonaniu ostatniej zmiany w Polityce Prywatności.

Możemy używać plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji na temat sposobu używania przez nas plików cookies można znaleźć w Informacjach o Plikach Cookies.

2. Kim jesteśmy?

Wynajmujący jest spółką będącą właścicielem centrum handlowego Galeria Leszno w Lesznie oraz prowadzącą m.in. działalność deweloperską. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa. Dodatkowe informacje o danych kontaktowych Wynajmujący można znaleźć w punkcie “Więcej informacji?”.

3. Do jakich danych osobowych Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Wszystkie dane osobowe, które są gromadzone, składowane, udostępniane, przesłane lub w inny sposób używane w odniesieniu do strony internetowej centrum handlowego Galeria Leszno, jej aplikacji, produktów i usług w Polsce objęte są niniejszą Polityka Prywatności. Obejmują one między innymi dane osobowe (w dowolnej postaci) naszych inwestorów, kandydatów, partnerów biznesowych, najemców, klientów, którym Wynajmujący zapewnia produkty i usługi, a także dostawców, odwiedzających i innych osób.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby żyjącej, a także poszczególne elementy informacji, które – po zebraniu ich razem – mogą doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby. Przekazujecie nam Państwo dane osobowe, jeśli: jesteście naszymi klientami, jeśli dostarczamy Państwu produkty lub usługi, jeśli jesteście odwiedzającymi nasze centra handlowe, uczestniczycie w organizowanych przez nas imprezach lub jeśli kontaktujecie się z nami w innym charakterze.

5. Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać kontakt z Wynajmującym lub jeśli już mają Państwo kontakt z Wynajmującym, jesteśmy uprawnieni do gromadzenia następujących kategorii danych osobowych:

 • Dane demograficzne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, narodowość, stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu)
 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowisko, adres, miejsce zamieszkania, adres email, numer telefonu)
 • Dane z wniosku o pracę (CV i list motywacyjny)
 • Dane finansowe (dane rachunku bankowego, numer kredytu, numer karty kredytowej)
 • Dane firmowe (adres, numer w rejestrze handlowym, numer identyfikacji podatkowej)
 • Dane konta (nazwa użytkownika i hasło)
 • Preferencje marketingowe (czy wyraziliście Państwo zgodę na marketing bezpośredni, czy nie)
 • Dane o interakcjach (kontakt z naszą obsługą klienta lub cyfrowa lub pisemna korespondencja)
 • Identyfikatory (online),dane z przeszukiwania Internetu i dane o ruchu odwiedzających (adres IP, pliki cookies, adres MAC, zachowanie w sieci na naszych stronach internetowych i aplikacjach, zwyczaje zakupowe i lokalizacja)
 • Informacje o uczestnictwie (udział w promocjach, programach lojalnościowych, ankietach, konkursach lub imprezach towarzyskich i marketingowych)
 • Dane potrzebne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom (oficjalna identyfikacja, nagrania z kamery)
 • Dane obrazowe (zdjęcia, nagrania video)

6. W jaki sposób gromadzimy, otrzymujemy lub generujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymane bezpośrednio od Państwa, od osób trzecich lub poprzez profilowanie i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji, w stopniu dozwolonym prawem.

Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa i na Państwa temat

Niżej wymienione dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa:

 • Dane osobowe podawane przy tworzeniu konta, używaniu naszych aplikacji, zawieraniu umowy, udziału w promocjach, programach lojalnościowych lub imprezach towarzyskich i marketingowych lub inne informacje, które Państwo wprowadzacie lub przekazujecie, korzystając z produktów lub usług Wynajmującego;
 • Państwa zachowanie w sieci na naszej stronie internetowej oraz zwyczaje zakupowe podczas uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych;
 • Dane osobowe przekazane przez Państwa w charakterze odwiedzającego nasze centra handlowe (mogą to być informacje o ruchu, wygenerowane przy pomocy namierzania WIFI);
 • Dane osobowe, które Państwo lub organizacja, przez którą są nam Państwo znani przekazują nam, korzystając z naszych produktów lub usług oraz
 • Dane osobowe, które Państwo przekazują w korespondencji, podczas rekrutacji, w informacjach zwrotnych, uzyskiwaniu pomocy (pytania i odpowiedzi) i podczas rozwiązywania sporów.

Dane osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich
Możemy otrzymywać (dodatkowe) dane osobowe, na przykład poprzez usługi świadczone przez osoby trzecie lub ze stron portalów społecznościowych, w zakresie w jakim jest to dozwolone prawem. Ograniczenia określone w prawie mogą, na przykład, wymagać uzyskania Państwa uprzedniej zgody.

Otrzymujemy dane osobowe od następujących osób trzecich:

 • Dane od organizacji, którym zapewniamy nasze produkty i usługi (np. właściciele centrów handlowych);
 • Informacje o spółkach i ich przedstawicielach pochodzące z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dane ze źródeł publicznych, takich jak agencje wywiadu gospodarczego (spółki specjalizujące się w opracowywaniu profilów kredytowych),rejestr podmiotów niewypłacalnych (informacja o bankructwach i ustawowych procedurach oddłużenia),listy sankcji, listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP),gazety, Internet lub media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ i Twitter); a także,
 • Dane od (innych) spółek, które uzyskały Państwa zgodę na gromadzenie informacji o Państwu i ich sprzedaż.

Techniki profilowania / zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Być może będziemy chcieli zwrócić się do Państwa w adekwatny i spersonalizowany sposób. Aby to stało się możliwe, Państwa dane osobowe muszą zostać przeanalizowane, by ustalić najbardziej adekwatne docelowe grupy, segment, treści, reklamy, informacje, momenty i kanały. Techniki profilowania i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji będą używane przez Wynajmujcego tylko za Państwa wyraźną zgodą, przy czym poinformujemy Państwa o założeniach związanymi z przedmiotowymi technikami oraz o ich konsekwencjach. Jednocześnie, podejmujemy niezbędne kroki, by chronić Państwa prawa oraz zapewnić, aby techniki te nie miały prawnego ani znacznego faktycznego wpływu na Państwa.

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na stosowane profilowanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanego marketingu, prosimy o kontakt z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”

7. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie umów: zawarcie i wykonanie umów z Państwem i innymi klientami, najemcami, dostawcami i partnerami (biznesowymi);
 2. komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Wynajmującego lub działalności innych podmiotów (marketing);
 3. jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie naszych produktów i usług;
 4. czynności back office: zarządzanie fakturami i pobieraniem należności;
 5. zabezpieczenia i bezpieczeństwo: ze względu na bezpieczeństwo, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe, itp.; a także
 6. prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. w zakresie wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Wynajmujący jest stroną.

Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Wykonywanie umowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by przygotować, zawrzeć, wykonać i (ewentualnie) wypowiedzieć umowy, np. umowy leasingu, umowy o zarządzanie centrum handlowym, umowy sprzedaży, itp. W tym celu potrzebne nam są dane demograficzne, kontaktowe, dane spółki oraz dane finansowe.

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja

 • Zarządzanie relacjami z klientem – Państwa relacja z Wynajmującym jest dla nas ważna. Dlatego dokładamy najwyższych starań, by zapewnić, iż Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne. Zarządzanie relacjami z klientem obejmuje stworzenie kontaktu i rejestrację Państwa konta jako klienta Wynajmującego. Zarządzanie obejmuje również ułatwianie udostępnienia Państwa danych kontaktowych - Wynajmującemu ,w celu sporządzania propozycji biznesowych i przesyłania faktur właściwemu klientowi. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.
 • Obsługa i wsparcie klienta– Chcemy być w stanie pomóc Państwu tak szybko, jak to możliwe w sytuacji Państwa kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia lub złożenia dodatkowego wniosku lub zażalenia. Dlatego też potrzebujemy móc przetwarzać Państwa dane osobowe, tj. sporządzać notatki, a także rejestrować raporty i rozmowy telefoniczne między Państwem a naszymi pracownikami. Zebrane w ten sposób informacje nie tylko ułatwią nam rozwiązanie Państwa pytania/problemu, ale także będą pomocne w celu podniesienia jakości naszych usług. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe, a także Państwa wnioski lub zażalenia.
 • Marketing i oferty promocyjne – Jeśli jesteście już Państwo klientem Wynajmującego, albo wskazaliście, że chcecie otrzymywać informacje o produktach i usługach Wynajmującego lub o działalności innych podmiotów, możemy włączyć Państwa na listę mailingową, przy pomocy której wysyłane są: newsletter, broszury i inne informacje. Aby przesyłać takie (spersonalizowane) oferty, przetwarzamy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.
 • Uczestnictwo w programie lojalnościowym – Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zostało nam wskazane, iż chcecie Państwo uczestniczyć w programach lojalnościowych, by otrzymać spersonalizowaną ofertę i przekazywać informacje zwrotne w postaci ankiet zadowolenia lub zainteresowań klienta. W tym celu Wynajmująy gromadzi Państwa dane demograficzne, kontaktowe, finansowe, dane konta i uczestnictwa.

Jakość i zarządzanie
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by monitorować i podnosić jakość naszych produktów, usług, procesów i systemów, a także by informować zarząd Wynajmującego i prowadzić audyty wewnętrzne. Przykładowo, Wynajmujący może używać sieci WIFI, by monitorować ruch i przepływ odwiedzających i oceniać wyniki zarządzanych przez nią centrów handlowych. W tym celu Wynajmujący gromadzi dane o interakcjach, zachowaniach w sieci i informacje o ruchu odwiedzających.

Czynności back office
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zarządzać relacjami z Państwem i spełniać wymogi wskazane w umowach. Przykładowo, klienci, którzy nie zapłacili wymaganych faktur otrzymają odpowiednie przypomnienia. Dlatego też przetwarzamy takie dane osobowe, jak: dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe oraz dane konta.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających, a także by zapobiegać przestępstwom oraz je wykrywać. W tym celu, możemy używać telewizji przemysłowej (“CCTV”) podczas Państwa wizyt w obiektach Wynajmującego, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rejestracji obrazu. System CCTV jest dobrze zaprojektowany i używany selektywnie z zastosowaniem (uwzględnieniem) przez Wynajmującego niezbędnych środków zapobiegawczych - celem zminimalizowania nienależytego wpływu na Państwa prawo do zachowania prywatności. Informacja o monitorowaniu przy użyciu telewizji przemysłowej jest wskazana za pomocą znaków graficznych.

Prawo i przepisy
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zweryfikować, czy Wynajmujący może zaakceptować Państwa jako klienta lub partnera (biznesowego),by przeciwdziałać oszustwom, prowadzić audyty, przestrzegać prawa (np. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego) oraz innych przepisów, a także by podejmować niezbędne działania prawne, w celu realizacji przez Wynajmującego praw i obowiązków.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Aby działać zgodnie z prawem, przetwarzanie danych osobowych w pewnych (określonych powyżej) celach musi być oparte na odpowiedniej podstawie prawnej. Wynajmujący przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

(1) Wykonywanie umowy (o świadczenie usługi) z Państwem
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są niezbędne dla wykonywania przez nas umów zawartych z Państwem. Bez niezbędnych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie wypełnić postanowień umów ze strony Wynajmującego.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego
Wynajmujący z mocy prawa związany jest obowiązkiem przetwarzania Państwa danych osobowych celem spełnienia wymogów prawa.

(3) Nasz prawnie uzasadniony interes
Wynajmujący używa Państwa danych osobowych w realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

 • podnoszenie jakości i efektywności usług realizowanych przez Wynajmującego;
 • ochrona interesów odwiedzających obiekty zarządzane/stanowiące własność Wynajmującego i interesariuszy;
 • wykrywanie oszustw i przypadków naruszenia bezpieczeństwa (np. na stronie internetowej i w centrach handlowych Wynajmującego);
 • obrona w postępowaniach sądowych
 • przestrzeganie prawa.

(4) Państwa zgoda

Jeśli poprzednie trzy podstawy prawne nie mają zastosowania, Wynajmujący może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa wyrażoną z góry, jednoznaczną, wyraźną zgodą. Proszę pamiętać, że możecie Państwo zawsze wycofać udzieloną zgodę. Proszę także pamiętać, że wycofanie zgody jest możliwe tylko wówczas, gdy została ona przez Państwa wcześniej udzielona, a jej wycofanie nie ma skutku retrospektywnego.

Wynajmujący przetwarza dane osobowe, jeśli są one gromadzone w celach wskazanych powyżej, w oparciu o następujące podstawy prawne:

CelPodstawy prawne
Wykonywanie umowy: zawieranie i wykonywanie umów z Państwem i innymi klientami, dostawcami lub partnerami (biznesowymi).(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług).
Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymywanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Wynajmującego lub o działalności innych podmiotów (marketing).(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);
(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego;
(4) Państwa zgoda.
Jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie produktów i usług Wynajmującego;(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego;
(4) Państwa zgoda.
Czynności back office: faktury i zarządzanie należnościami;(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);
(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego;
Zabezpieczenia i bezpieczeństwo: względy bezpieczeństwa, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe itp.(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego;
Prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Wynajmujący jest stroną.(2) Wypełnienie obowiązku prawnego;
(3) Prawnie uzasadniony interes Wynajmującego.

9. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie dozwolonym prawem. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Spółki z Grupy
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom Wynajmującego w celu zapewnienia Państwu informacji lub usług (takich jak rejestracja i wsparcie klienta),opracowywania nowych stron internetowych, aplikacji, usług, promocji i komunikatów, a także w celu zapobiegania, śledzenia i badania działań, które mogą być niezgodne z prawem, naruszeń naszych wytycznych, oszustw lub przypadków naruszeń bezpieczeństwa naszych danych.

Organy
Możemy przekazywać Państwa dane organom nadzoru, takim jak urzędy skarbowe, urzędy celne, policja i inne organy ustawowe. Przekazujemy Państwa dane osobowe w następującym celu:

 • by wypełnić ustawowy obowiązek, nakaz sądowy lub obowiązujące przepisy prawa; albo
 • jeśli jest to konieczne dla zapobiegania, śledzenia lub ścigania przestępstwa; albo
 • jeśli jest to niezbędne do wykonywania naszych wytycznych lub ochrony praw i swobód innych osób.

Spółki usługowe (przetwarzające dane)
Przy prowadzeniu naszej działalności, możemy korzystać ze spółek usługowych. Spółki te realizują wyłącznie nasze polecenia i są związane przez nas umownym zakazem wykorzystywania Państwa danych we własnych celach.

Inne
Każda osoba trzecia, której – za Państwa zgodą – przekazujemy Państwa dane osobowe (np. w kontekście współpracy, umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług)) lub która stanowi obecnie lub będzie stanowić w przyszłości część naszej organizacji w wyniku restrukturyzacji, fuzji lub nabycia.

10. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku gdy do takiego przekazywania miałoby dojść, zostaną Państwo o tym poinformowani i przedstawimy reguły dotyczące takiego przekazywania.

11. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne w celach, dla których są one przetwarzane lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w przypadku gdy odpadnie cel, dla którego były one przetwarzane, cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub upłynie czas wymagany na ich przechowanie.

12. Jak mogą Państwo wykonywać swe prawa prywatności?

Mają Państwo prawo zażądać dostępu wglądu do Państwa danych osobowych, a pod pewnymi warunkami, do poprawiania lub usuwania danych osobowych. Ponadto, mają także Państwo prawo do: ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, sprzeciwienia się przetwarzaniu, a także do przenoszenia danych.

Aby wykonać Państwa prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwieniu się przetwarzaniu, a także aby zrealizować prawo do przenoszenia danych, należy skontaktować się z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”, który znajduje się poniżej.

Proszę pamiętać, iż jesteśmy uprawnieni do zwrócenia się do Państwa o dodatkowe informacje, by zweryfikować Państwa tożsamość.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać komunikatów marketing bezpośredniego, proszę skontaktować się z nami. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Więcej informacji?”.

Wszelkie dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób sprzeciwić się profilowaniu znajdą Państwo, w części zawierającej informacje na temat technik profilowania, o których mowa w niniejszym dokumencie.

13. Czy mogą Państwo złożyć zażalenie?

Wszelkie zażalenia prosimy składać na adres wskazany w punkcie: “Więcej informacji?”. Zażalenie złożyć można także do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Przykładowo, zażalenie można złożyć w sytuacji gdy: uważacie Państwo, że nie używamy Państwa danych osobowych z zachowaniem należytej ostrożności, albo nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani uzyskaną od nas odpowiedzią na Państwa wniosek w zakresie dostępu do Państwa danych osobowych lub ich poprawy, albo braku odpowiedzi we wskazanym terminie.

14. Więcej informacji?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, na które nie odpowiedzieliśmy w niniejszej Polityce Prywatności, a także jeżeli chcieliby Państwo zrealizować swoje uprawnienia do zachowania prywatności lub złożyć zażalenie, prosimy o kontakt na poniższe dane:

Email administratora danych: iodo@galerialeszno.pl

WYNAJMUJĄCY:
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Polska

15. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Ostatnie modyfikacje do niej zostały wprowadzone dnia 16 października 2019 r.

Newsletter Gelerii Leszno

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami o ciekawych wydarzeniach, atrakcyjnych ofertach i najnowszych modowych trendach!

W celu otrzymywania oferty marketingowej, zwracamy się z prośbą o wyrażenie poniższych zgód: